Amb l’inici d’un nou curs escolar també s’inicien els Jocs Esportius Escolars de Catalunya i el Pla Català d’Esport a l’Escola, per aquest motiu i per tal d’organitzar la fase comarcal dels JEEC i la programació del PCEE us convoquem a la reunió de l’Assemblea General del Consell Esportiu a celebrar el dilluns 21 de Setembre a les 22 hores a la seu del Consell Comarcal de la Terra Alta (C/Bassa d’en Gaire,1), amb el següent ordre del dia:

1. Lectura de l’acta anterior
2. Informe Presidència
3. Organització curs 2015-2016
4. Nomenament verificadors comptables
5. Assumptes sobrevinguts
6. Precs i preguntes