Amb motiu de la renovació de la Junta Directiva del Consell Esportiu, del que formeu part com a entitat escolar, convoquem a un representant de l’entitat que presidiu, a la reunió Extraordinària de l’Assemblea General del Consell Esportiu a celebrar el dilluns 30 de novembre a les 22 hores a la seu del Consell Comarcal de la Terra Alta, amb aquest únic punt del dia:

1- Elecció Junta Directiva i President Consell Esportiu